Vị trí tọa lạc đắc địa vẫn luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất để tạo nên sự thành công của một dự án bất kỳ trước hàng loạt các dự án lớn nhỏ