Luật Nhà Đất

10 thay đổi đáng chú ý trong Luật kinh doanh BĐS có hiệu lực từ 1/7

  • Ngày đăng: 29/07/2017

V?i 6 ch??ng, 82 ?i?u, Lu?t Kinh doanh b?t ??ng s?n ??a ra nhi?u yêu c?u m?i ?? lành m?nh...